Bánske múzeum Štôlňa ANDREJ

Múzeum dokumentuje históriu i súčasnosť ložiska zlata a prácu baníkov v rôznych obdobiach. Viac ako 60-minútová prechádzka podzemím priblíži návštevníkom ťažkú prácu baníkov od 16. Storočia až po nedávnu minulosť. Expozícia sa nachádza na banskej ceste, blízko areálu šachty Ludovika, v bývalej prieskumnej štôlni Andrej z roku 1982.
Okolo areálu vedie trasa náučného chodníka „po stopách banskej činnosti“ a cyklotrasa smerujúca do obce Kremnické bane.
Štôlňa poskytuje turistom možnosť navštíviť malú časť kremnického podzemia, kde sa tvorila slávna banícka história. Prechádzka podzemím ponúka možnosť zažiť atmosféru starých banských diel. Návštevník sa tu počas prehliadky oboznamuje s prácou baníkov v čase razenia Andrej štôlne. Inštalované tu sú rôzne stroje, zariadenia, vybavenie pracovísk a spôsob zabezpečenia banských diel. Atmosféra podzemných priestorov umožní vžiť sa návštevníkom do podmienok práce baníkov v blízkej aj dávnej minulosti.

expozicia v stolni andrej

LEGENDA:

  1. Ukážka banskej techniky používanej v nedávnej minulosti,
  2. miesto, kde sa po prvýkrát našlo zlato pri razení štôlne Andrej,
  3. pracovisko z 80-tych rokov minulého storočia – Andrej štôlňa,
  4. pracovisko z 30-tych rokov minulého storočia,
  5. imitácia dobývky zo 17. storočia s uhorským huntom,
  6. otvorený 4. prekop štôlne Andrej s prechodom cez štôlňu Šturec,
  7. komín na Milan štôlňu,
  8. odpočiváreň pre baníkov.

Vstupy do podzemia

Pondelok – Piatok                                                     VSTUP: 9:00, 11:00, 13:00, 15:00 hod
Sobota – Nedeľa – Štátny sviatok                    VSTUP: 13:00, 15:00 hod