Kremnický hradný orgán

Festival Kremnický hradný organ uprednostňuje moderný pohľad na orgánovú interpretáciu. Kreatívnym spôsobom prezentuje najvýznamnejších organových umelcov a laureátov prestížnych interpretačných súťaží, a preto sa právom stal skutočným centrom organového umenia na Slovensku.

Tento rok užprebieha 21. Ročník. Vzhľadom na veľkú mieru účasti výrazných organových osobnosti zo zahraničia, festival má charakter prominentného medzinárodného podujatia.

Miestom konania festivalu je Kostol sv. Kataríny, nachádzajúci sa v areáli Mestského hradu v Kremnici. V tomto kostole je inštalovaný koncertný organ Rieger-Kloss z roku 1992. Vďaka svojej dispozícii – obsahuje cca. 3 500 píšťal a 46 registrov – patrí k najmodernejším nástrojom na Slovensku. Umožňuje realizovať interpretácie najnáročnejších diel na vysokej umeleckej úrovni. Vynikajúca akustika gotického priestoru kostola dotvára festivalu výnimočnú atmosféru.

Umeleckí hostia festivalu Kremnický hradný organ patria k absolútnej svetovej špičke. Na festivale doteraz koncertovali organisti z 22 krajín. Medzi najvýznamnejších patria John Scott, bývalého hudobného riaditeľa katedrály sv. Pavla v Londýne (teraz St Thomas Church, Fifth Av., New York); prof. Peter Planyavsky, hlavný organista Dómu sv. Štefana vo Viedni; Jozefa Sluysa z Bruselu; doc. Andrása Virágha, hudobného riaditeľa Hlavného farského kostola v Budapešti; prof. Ludwiga Lussera, organistu Schottenkirche vo Viedni; Jánosa Pálúra, profesora Hudobnej akadémie Franza Liszta v Budapešti; Jamesa Davida Christieho, Konzervatórium Oberlin, Ohio, USA; Lionela Rogga, organistu a profesora konzervatória v Ženeve, a ďalších. Domácich interpretov zastupovali prof. Dr. Ferdinand Klinda a prof. Ján Vladimír Michalko z Hudobnej fakulty VŠMU.